Skolestart høst 2016

første skoledag

Vel møtt til 1.skoledag mandag 22.8, kl 08.30.

Elevene i 1.klasse og 2.klasse har kortere skoledag første skoledag, frem til kl 11.00. Fra kl 11.00 til kl 13.50 er det fritidstilbud for de som trenger det. Etterpå starter SFO for de som har plass der. De andre klassene har vanlig lengde på skoledagen.

2. skoledag starter til vanlig tid kl 08.30. Kl 09.00 er det åpning av skoleåret og fadderseremoni foran det blå bygget. Førsteklassingene går gjennom blomsterportalen inn i skolefellesskapet og andreklassingene får sine faddere – og så er skoleåret ordentlig i gang.

Ledige stillinger for steinerpedagog/ spesialpedagog

Vi har ledige lærerstillinger i Helsepedagogisk Steinerskole per august 2016. Vi søker lærere med helsepedagogisk eller annen steinerpedagogisk utdannelse. Spesialpedagoger med interesse for å arbeide etter steinerpedagogiske ideer, er også velkomne til å søke. Vi legger vekt på faglige kvalifikasjoner, evne til å arbeide selvstendig og til å samarbeide i team. Vi tilbyr gode muligheter for faglig og menneskelig utvikling i et kreativt og spennende arbeidsmiljø. Avlønning skjer etter eget lønnssystem. Ved tilsetting må det legges frem politiattest ikke eldre enn tre mnd.

Helsepedagogisk skole er et forsterket skoletilbud ved Steinerskolen på Hedemarken. Skolen er et spesialpedagogisk alternativ for elever med spesielle behov og har tilbud fra 1.klasse til og med videregående trinn. Les videre

Åpen dag på Steiner’n VG, torsdag 26. nov

2011 VG-elever med tavlavideregående steinerskole får du generell studiekompetanse. Vi satser på en god balanse mellom praktiske, kunstneriske og teoretiske fag. Den viktigste delen av læringen skjer i skoletimen, gjennom en aktiv utveksling mellom lærerne og elevene. Istedenfor eksamen jobber du i det siste året med et eget valgt tema. En såkalt årsoppgave kan handle om alt fra båtbygging, dataspill, vikingtiden, villmarksliv til opera eller noe annet du er opptatt av. Vår videregående skole er liten og oversiktlig, og du får lett kontakt med lærere og medelever.

Kom torsdag 26. nov kl 10 til åpen dag på videregående steinerskole eller kontakt Hanne Teigen, 908 59 945, hanne.teigen@steinerskolen.no for ytterligere opplysninger. Velkommen!

 

Nå nærmer det seg

blomster ved skolen 2015Velkommen til skolestart mandag 17.august!

Skoledagen starter kl 8.30 – som tidligere år. Vanlig skoledag fra første dag for alle klasser unntatt 1. og 2. klasse (egen informasjon utsendt tidligere). Åpning av skoleåret med fadderseremoni 2. skoledag kl 9.00.

Vi gleder oss!

Lærerkollegiet ved Steinerskolen på Hedemarken